Att förbjuda privat biltrafik i större städer

Idag kan jag läsa på nyheterna att Finland kan komma att förbjuda privat biltrafik i Helsingfors. Detta som ett steg tre om luftföroreningarna är väldigt stora. Däremot ska utryckningsfordon och bilar med låg bränsleförbrukning undantas.

Förutom steg tre finns andra förslag på beredskap vid stora luftföroreningar. Lokaltrafiken föreslås bli tillfälligt gratis. Hastigheterna skall också sänkas på huvudgator utanför statskärnan.

Detta låter som en bra idé att ta efter i alla större städer jorden runt. Något vi i Sverige borde anamma så snart som möjligt. Ska man göra något för miljön då ska det vara rejält och inte några procentsatser hit eller dit i minskning av utsläpp. När det gäller utsläppsrätterna länder emellan tycker jag inte det har handlat om annat än pengar och inte om miljön.

Det borde vara en mänsklig rättighet att kunna andas frisk luft och kunna dricka rent vatten, samt att kunna äta mat som inte är förgiftad. Som det är nu finns det ju städer i Indien, Kina m fl länder där det är som att röka två till tre paket cigaretter om dagen om man andas in stadsluften. Jag tror inte att människor förstår vidden av hur mycket utsläpp det blir på en enda dag på hela jordklotet.

Jag såg på ett tv-program där en man jagade de bruna molnen av smogg världen över och det var en intressant upptäckt. Det är så allvarligt förorenat i hela sydostasien att den bruna smoggen är som ett täcke över hela området. Men den har inte stannat där..utan spridit sig över haven och ca 25 % av Los Angeles smogg kommer från Asien och bl a Kina.

I Kina är inte bara luften dålig, marken är på stora områden förgiftad och enligt vad jag har läst så är ca 70 % av Kinas vatten förgiftat.

Hur kan begäret efter en viss livsstil och prylar vara så stor att människan kan tänka sig att dö i förtid p g a alla föroreningar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.